Gislaveds kommun - Länets raket!


Idag publicerades Svenskt Näringslivs årliga mätning av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Gislaveds kommun blev länets raket med en klättring på 30 platser

- Vi är glada över resultatet och arbetar vidare efter den plan vi tidigare tagit fram tillsammans med näringslivet, säger Leif Österlind, Näringslivschef i Gislaveds kommun. Samarbetet med skolan och Business Gnosjöregion har gett positiva resultat, och vi ser att vi förbättrar vår placering över tid. Genom ett långsiktigt arbete där vi är kommunikativa och lyhörda för näringslivets behov kommer vi att utveckla företagsklimatet och förutsättningarna för näringslivet.

- Vi klättrar mest av samtliga kommuner i länet, hela 30 placeringar jämfört med förra årets resultat och Svenskt näringsliv har därför utsett vår kommun till årets raket i länet. Det gör mig jätteglad att våra ansträngningar med att vara en kommun med bra företagsklimat redan ger resultat. Vi är på intet sätt färdiga men vi går åt rätt håll, säger Niclas Palmgren, kommunalråd med ansvar för näringslivsfrågor i Gislaveds kommun.

Största ökningen i attityder och service

I Svenskt Näringslivs företagarenkät undersöks företagarnas upplevelse av olika delar som företagsklimatet innefattar. I denna enkät förbättras resultatet i alla frågor i enkäten, utom i frågan om tillgången på arbetskraft med relevant kompetens. Den största ökningen gör man i skolans attityd till företagande, service till företag samt kommunpolitikernas attityd till företagande.

Prioriterade åtgärder som uppmärksammas är byggandet av fler bostäder samt att anpassning av utbildningar till företagens kompetensbehov.

- Jag är mycket glad för detta tydliga resultat som visar att vi är på rätt väg i vårt förändringsarbete inom Gislaveds kommun. Vi kraftsamlar och arbetar numera mycket strukturerat med våra politiska mål från kommunfullmäktige om att förbättra vårt företagsklimat och vårt samarbete med näringslivet. Att fira framgångar är viktigt och idag är vi stolta. Vi fortsätter vårt arbete, vi kan och ska bli bättre, säger Malin Aronsson, kommundirektör i Gislaveds kommun

 

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2017 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januari-april 2017 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.

 

Läs rapporten i sin helhet här

Svenskt Näringsliv om resultaten i Jönköpings län här2017-09-26