Näringslivsdialog 28 mars


I vår kommun ska vi ha det bästa företagsklimatet. För att lyckas behöver relationerna och samarbetet mellan kommunen och näringslivet förstärkas och utvecklas.

Genom dialog i form av en workshop vill vi ge kommunens näringsliv inblick i det arbete som sker, fånga upp vilka förväntningar och synpunkter som finns samt diskutera framtida möjligheter. Workshopen ska resultera i ett antal aktiviteter på kort och lång sikt och har föregåtts av en pejling genom intervjuer med representanter från näringslivet och kommunen. Resultatet redovisas under workshopen.

Temat för näringslivsdialogen är:

- Hur ser näringslivsklimatet ut i kommunen idag?

- Hur vill du att det ser ut i framtiden?

- Hur arbetar vi tillsammans för att nå dit?

Vi ser en fördjupad samverkan med näringslivet som en förutsättning för att vi ska nå målen. Samtidigt kan vi fånga upp vilka förväntningar som finns från näringslivet och hur vi kan arbeta tillsammans för att uppfylla dem. Dialogen är även en start på ett mer långsiktigt arbete med att förbättra vår kommunala organisations arbetssätt. 

 

Varmt välkommen:

Datum: tisdag den 28 mars
Tid: klockan 8.30 – 13.00
Plats: Hotell Nissastigen i Gislaved

Anmäl dig senast den 23 mars via webbanmälan nedan. Antalet platser är begränsade.

Anmäl dig här

Läs hela inbjudan2017-03-13