Varning


Vi vill varna för att signera ett avtal som skickats ut från FöretagsOpinion.

Genom att signera avtalet binder du ditt företag på 24 månaders annonsering (vilket inte framgår tydligt nog i avtalet), ett avtal som är svårt att säga upp och kan, om man inte är uppmärksam 12 månader till.

Läs sista sidan i bilagan nedan. 2017-12-23