Grattis till Gasellföretagen


Vi på Gislaved näringsliv AB önskar ett stort grattis till Gasellföretagen i Gislaveds kommun.

Ett stort grattis till alla Gasellföretag i Gislaveds kommun som igår fick motta sina utmärkelser i Jönköping.

 

Personaluthyrning, Logistik & Service Anderstorp (PULS) 

Toxic Interactive Solutions

Bäckegårds List

JörgenUlfNiklas (Junic)

J3M Byggkonsult 

 

KRITERIER FÖR GASELLFÖRETAG

För att utses till Gasell måste företaget uppfylla alla dessa kriterier. Det är alltid företagets fyra senaste årsredovisningar som ligger till grund för Gasellundersökningen.

En Gasell har:
- en omsättning som överstiger 10 Mkr
- minst tio anställda
- minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
- ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
- ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
- i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
- sunda finanser

 


Grattis till Gasellföretagen


2017-10-26