Är du redo för nya affärer?


Industrin omorganiseras och värdekedjor luckras upp.

Istället formeras värdenätverk som karaktäriseras av samarbeten, informationsutbyte i realtid och öppenhet. För vissa bolag är detta redan verklighet, andra står inför en utmaning. Förändringar kommer – och med dem nya affärsmöjligheter.

För att visa på affärsmöjligheter för svenska leverantörer kommer Philipp Ramin och Peter Malm från Innovationszentrum für Industrie 4.0 (www.I40.de) och presenterar utmaningar, möjligheter och nödvändiga strategiska förändringar som företag i leverantörskedjor måste beakta när kundernas behov förändras.

Läs hela inbjudan i bilagan här nedan.2017-09-20