Etablering av storskalig batteriproduktion


”Northvolt bygger nästa generations batterifabrik. Planen innehåller ett nytt koncept inspirerat av halvledarindustrin med fokus på: storskalighet, skräddarsydd


Gislaveds kommun var med i processen när Northvolt AB valde plats för etablering av europas största litiumbatteri fabrik – i Sverige.

Med kännedom om projektföretaget Northvolts planer att bygga en storskaliga batterifabrik inleddes kontakter mellan Gislaved Näringsliv AB, Gislaveds kommun och projektföretaget Northvolt AB i början av 2017. Efter diskussioner och övergripande informationsutbyte kom beskedet från projektledare Peter Nygårds att Gislaveds kommun valts ut som en tänkbar kandidat till platsen för etablering, bland ett tjugotal andra kommuner i Sverige och Finland.

 

Arbetet med att besvara den omfattande kravspecifikationen pågick under 4 veckor där ett litet team av personer tog fram de underlag som efterfrågats, för att uppfylla de kriterier som ställts. Väsentliga faktorer gällande detaljplanerad mark, energiförsörjning, underleverantörsnätverk, logistikfördelar, infrastruktur, kompetensförsörjning med mera ingick i bedömningen. Initialt skulle byggnationen ta 50 hektar mark i anspråk och med fullt utbyggd anläggning ca 200 hektar.

 

I veckan kom så beskedet att Gislaveds kommun tyvärr inte gick vidare till den sista delen i urvalet.

 
Projektledare Peter Nygårds motivering:

”Vi har gjort ett noggrant arbete i processen att välja rätt plats för etableringen. Vad gäller förslaget från Gislaveds kommun så faller det på elförsörjningen. Enligt våra beräkningar skulle det behöva byggas nya kraftledningar på en sträckning motsvarande 6 mil för att klara energiförsörjningen och vi gör bedömningen att risken för försenad byggstart blir för kritisk.”

 
Näringslivschef Leif Österlind

Givetvis ett tråkigt besked för oss men det är ändå med en stor stolthet. Att vi blev utvalda som enda kommun i Jönköpings län och i en mycket tuff konkurrens med övriga Sverige är hedrande. Vi har ett mycket starkt och kompetent näringsliv med utveckling, tillverkning och samverkande i vårt DNA. Jag tror att det tillsammans med vårt nära och långsiktiga samarbete med fordonsindustrin var en viktig anledning till att vi kom så långt i den här förfrågan. En lärorik process där vårt interna team fick arbeta i skarpt läge, vilket vi har stor nytta av framåt.

”Vi har numera ett fördjupat samarbete inom kommunkoncernen vilket är en mycket viktig förutsättning för att på så kort tid få fram de underlag som krävdes i processen, säger Malin Aronsson kommundirektör/VD Gislaveds kommunhus AB.”

 

Pressinformation om nästa steg i Nortvolts etableringsprocess lämnas den 26/4 kl 14.00 Gå in på: www.northvolt.com/news

 

Leif Österlind, Näringslivschef
0733266006
leif@gna.se2017-04-26