Saluhallsprojektet


Saluhallsprojektet går ut på att nio kvinnor med invandrarkvinnor starar sina egna företag och tillsammans bilder en saluhall.

De genomgår ALMIS företagsskola och får också kurs i miljö, häls och livsmedel innan öppning. Planen är att Saluhallen ska öppna i slutet på sommaren.

Projektet finansieras med medel från Leader Västra Småland, och Europeiska Socialfonden.

 

Studiebesök på Yalla Trappan i Malmö

För att få inspiration till projektet och idéer till kvinnornas företag besöker vi Yalla Trappan. Yalla Trappan startade för 7 år sedan som ett liknande projekt och har efter det vuxit och knoppat ut i flera olika verksamheter.

Deltagarna tillsammans med projektledare Zaneta

Avfärd mot Malmö

Färden bar av klockan 7 på morgonen, GF:s Trafik AB stod för transporten. Klockan 10.30 var vi framme vid Yalla Trappan i Malmö. Där möttes vi av Christina Merker-Siesjö som varit med och startat upp verksamheten.

Christina höll en presentation om hur Yalla Trappan startas upp och hur de arbetar. Utöver lunchservering och catering arbetar Yalla med utbildningar, städningservice och studiebesök för att nämna några saker.

 

Fatma och Thagrid som jobbar i köket och med serveringen har gjort en resa som på många sätt liknar den resa kvinnorna i Saluhallsprojektet kommer göra. De tycker att det är viktigt att jobba tillsammans och att arbetet på Yalla Trappan har stärkt dem.

 

Lunch på Yalla Trappan

 

Lokalen


Cateringverksamheten

Yallas cateringverksamhet ligger en bit bort från lunch serveringen. De fokuserar på hållbarhet och jobbar med att alltid ha en positiv anda i sitt arbete. Bra planering är något som de tycker är viktigt, vilket listan över ansvarområden också vittnar om.

 

Malmö Saluhall

Efter besöket på Yalla Trappan begav vi oss till Malmö Saluhall för att få en blick för hur det kan se ut.

 

Hemfärd

Fyllda av inspiration och idéer begav vi oss sedan hemmåt igen, trötta men glada.

 

I FOKUS


 
LÄNKAR