Fyra spännande företagsbesök i Uckermark

7.15 på torsdagsmorgonen den 24 november mötte vi Peter Kwass från ZAB- Brandenburg Econmomic Development board. Efter en genomgång av dagen begav vi oss till dagens första stopp, Investors Center Uckermark.

 

 

På ICU möttes vi av VD Silvio Moritz, samt företrädare för Uckermarks turism/besöksnäring och utbildning i området.

 

På bilden görs en presentation om just kompetensbehov och utbildning i området. Leif gjorde också en presentation av vårt arbete och vår region. Spännande att se hur mycket likheter det finns i både utmaningar och styrkor.

 

Efter presentationerna bar det av till Bandelow och företaget Uckerkaas. De producerar många olika mjölkprodukter, men främst mjölk, ost och glass. De har också tagit fram en helt egen produkt av restprodukter i från osttillverkningen, grillost.

Produkterna produceras av mjölk från 1300 kor. 

Utöver den egna produktionen ingår även egenägda och franchise-butiker där produkterna säljs.

 

Efter företagsbesöket på Uckerkaas åkte vi in för att också besöka deras egna butiker, Q-regio där produkterna också säljs.

 

Efter var det dags för ett besök på Robeta Holz en träindustri som startades 1991 som sedan dess har investerat, expanderat och vuxit sig stor. Här fokuserar man på att kundanpassa arbetet vilket gör att man kan köra enskilda beställningar så väl som serier.

 

Efter besöket på Robeta Holz begav vi oss till flottningsmuseet i Lychen. Sedan flottningen lades ner i Tyskland på 1960-talet har föreningen drivit idellt för att hålla kunskapen om flottningen vid liv. Museet är också ett samlingsställe för barn, pensionärer och funktionsvarierade personer. 

 

Vi tackar Peter och Silvio för ett väl ihopsatt program, och tar med oss tankar, inspiration och möjligheter i från Uckermark.

I FOKUS

 
LÄNKAR