Affärsutveckling

Nätverk för affärsutveckling och branschutveckling som finns i Gislaveds kommun samt i angränsande regioner och som kan vara till hjälp i ditt företagande.

 

 


Nya kraftfulla nätverk byggs genom utvecklingsprojektNya kraftfulla nätverk byggs genom utvecklingsprojekt


Automation Småland
är ett projekt som bygger nätverk för att skapa bättre förutsättningar för tillverkningsindustrin.

Läs mer


Innovationsfabrik Småland
är ett projekt som skall skapa förutsättningar för regionens företag att utveckla innovationer genom företagssamverkan, kraftsamling av resurer och strukturerade innovationsprocesser.

Läs mer


Yrkeslyftet
skapar fortbildning för regionens arbetskraft skräddarsydda efter företagens behov.

Läs mer

 

Science Park-systemet för nya idéer och affärsutvecklingScience Park för nya idéer och affärsutveckling

Vi på Science Park i Gislaved och vårt lokomotiv Science Park i Jönköping möter många människor med goda idéer som får personlig vägledning till att starta och utveckla sina företag. Utbildningar och entreprenörsträffar arrangeras både på lokal och regional nivå.

Läs mer

 

 

Företagsföreningar i Gislaveds kommunFöretagsföreningar i Gislaveds kommun

Gislaved näringsliv har nästan 400 medlemsföretag som också är medlemmar i lokala näringslivsföreningar som finns i Anderstorp, Burseryd- Broaryd, Gislaved, Hestra, Reftele, Smålandsstenar- Skeppshult.

Läs mer

 

Kvinnors Affärsnätverk

Kvinnligt Affärsnätverk har övergått från projekt till ekonomisk förening. På våra träffar affärsnätverkar vi aktivt för att hitta nya värdefulla kontakter som kan lyfta våra företag och idéer ytterligare.

Läs mer

 

Polymercentrum Polymercentrum

Polymercentrum Sverige AB (PCAB) bidrar till att svensk polymerbearbetande industri blir världsledande genom att öka dess kompetens. Vi är ett kompetenscentrum vars uppgift är att säkerställa så att det finns kompetenta yrkesarbetare inom den svenska plastbranschen. PCAB samverkar med såväl högskolor och universitet som branschorganisationer och externa konsulter för att alltid kunna bistå med den senaste kunskapen.

Läs mer

 

ElnätsupproretElnätsupproret

Organisationen Elnätsupproret är politiskt obundet och kämpar för en blocköverskridande energipolitik, som vill värna om en låg och stabil elkostnad som är synlig på fakturan, inte som en dold avgift i skattesedeln. Ett engagemang som inkluderar den viktiga prisområdesindelningen som påverkar industrin i Gislaveds kommun och alla som bor i Sydsverige.

 

Högskola på hemmaplanHögskola på hemmaplan

HPH erbjuder yrkeshögskoleprogram, högskoleprogram och fristående kurser på distans, i samarbete med högskolor och universitet i hela Sverige men också skräddarsydda kurser för företag.

Läs mer

 

 

FÖRETAG I FOKUS
Anderstorp Hydraulik AB
Anderstorp Hydraulik levererar effektiv och professionell hydraulikservice och förebyggande underhåll till industrin.

KONTAKTA OSS
  • Gislaved näringsliv AB
  • Arenum
  • Stortorget 2
  • 332 30 Gislaved
  • Telefon 0371-806 00
  • E-post info@gna.se
  • E-post (Faktura) invoice@gna.se

Almi

Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag, Almi Invest AB och IFS Rådgivning AB. Almi finns i Jönköping med verksamhet inom tillväxtrådgivning för etablerade företag, innovationsrådgivning, nyföretagarrådgivning och finansiering genom bl.a. stöd, lån och riskkapital.

Läs mer

 

FöretagsjourenFöretagsjouren

Företagsjouren i Jönköpings län är ett neutralt och konfidentiellt stöd för företag som hamnat i svårigheter. Företagsjouren är ett samarbete mellan Regionförbundet Jönköpings län, Almi Företagspartner och Företagarna och inrättades i första hand för åren 2009 och 2010, men kommer att drivas vidare.
– Sedan starten har Företagsjouren hittills hjälp 75 företag och för närvarande arbetar jag med 30 stycken. Detta har resulterat i 425 räddade arbetstillfällen i länet på snart två år, säger Göran Qvarnström.

Läs mer

Broschyr Företagsjouren
Broschyr Företagsjouren Lantbruk och Gröna näringar

 

 

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Länsstyrelsen stimulerar regionens näringsliv på flera sätt. I samverkan med kommuner, näringsliv och organisationer arbetar man mot nationella mål för regional tillväxtpolitik samt ett fokus på samhällsplanering, miljö och klimat och landsbygdsutveckling.

Läs mer

 

Regionalt perspektivRegionalt perspektiv

Regionförbundet Jönköpings län är den politiska arenan för samverkan och hållbar utveckling.  Visionen för Jönköpings län med dess 339 000 invånare är: "Vi ska vara den självklara mittpunkten för människor med skaparkraft. En tillgänglig region för människor som vill besöka, verka och leva i en möjliggörande miljö. "

Läs mer


 

SP och SP SmåföretagSP och SP Småföretag

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. SP har en stor teknisk bredd och kraftfulla  resurser av internationell klass både vad gäller forskning och utveckling inom en mängd områden samt provningsverksamhet i ackrediterade laboratorier.

SP Småföretag. Ett verksamhetsområde som hjälper mindre företag med provning, teknisk utvärdering och produktutveckling.

Läs mer