Bli en av oss

 

 

Gislaved – en del av entreprenörsregionen

Det är ingen överdrift att påstå att näringslivet i Gislaveds kommun ständigt har utvecklats och blomstrat – och fortsätter att utvecklas och blomstra. Detta mycket tack vare den stora uppfinningsrikedomen, drivkraften, den genuina entreprenörsandan och förmågan att samarbeta.

 

Inom kommungränserna finns idag fler än 1400 företag, såväl stora som små, fördelat på ca 30 000 invånare. Så vi ska egentligen inte klaga och självfallet uppskattar vi framåtandan hos alla dessa duktiga företagare. Men för den skull ska vi inte sitta still. Tvärtom. Vi ser gärna att ännu fler företag startas eller etablerar sig här i Gislaved, i en miljö där företagare, kommun och invånare på ett naturligt sätt samverkar för ett framgångsrikt näringsliv och utveckling av bygden. 

 

Brett näringsliv

De cirka 1400 företagen arbetar i huvudsak inom den tillverkande industrin. Exempel på branscher med många mycket tongivande företag finner du inom plast-, metall- och träindustrin. Småföretagare dominerar strukturen, men här finns också en mängd medelstora och större företag som arbetar på en global marknad.

 

Då kommunen har hög densitet av företag inom plast- och metallbranschen är ambitionen att skapa nationella plattformer för forskning och utveckling inom dessa sektorer. Det innebär att vår industri till hög grad är automatiserad och kostnadseffektiv. I Gislaveds kommun läggs även stora resurser på utveckling av handel och infrastruktur. Allt detta, tillsammans med vacker natur och behaglig boendemiljö, är sådant som skapar mycket goda förutsättningar för den fortsatta utvecklingen av näringslivsklimatet.

KONTAKTA OSS
  • Gislaved näringsliv AB
  • Stortorget 2
  • 332 30 Gislaved
  • Telefon 0371-806 00
  • E-post info@gna.se
  • E-post (Faktura) invoice@gna.se

Vår främsta uppgift är att underlätta för dig vid en etablering.

För mer information kontakta:

Leif Österlind
Näringslivschef

0371-22 69 72
073-326 60 06
leif@gna.se