Gislaveds näringslivsförening

 


Gislaved är en industriort, fortfarande känd för sin gummifabrik, etablerad redan 1895 under namnet Svenska Gummifabriken och sedermera ägt av Continental AG. När däckfabriken lades ned år 2002, övertogs den 600 meter långa fastigheten av Weland AB, som idag rymmer en mängd olika företag samt inkubatorverksamhet.

Gislaved har flera stora industrier med tillverkning av gummiprodukter och Polymer, samt skärande bearbetning.

I Gislaved finns också ett sprudlande musik- och idrottsliv, som hockey och Speedway.


Kända varumärken: Eurovema, Gislaved gummi, Gisleparken, Recticel.

 

Föreningens mål:

Gislaved Näringslivsförening (GNF) är en förening som vill organisera alla företag i Gislaved samhälle. Vi vill attrahera ägare, företagsledare och ledningspersoner. GNF ska vara en viktig del i dessa personers kontaktnät och erbjuda både interna och externa kontaktytor. GNF vill vara en samlingspunkt för idéer som driver Gislaved framåt. GNF är våra medlemmars väg in i Gislaved Näringslivs AB.


Medlemskapet ger tillgång till ett ovärderligt kontaktnät för ägare, företagsledare och ledningspersoner och en unik möjlighet att tillsammans med andra besluta och genomföra viktiga projekt.

GNF tror att dess medlemmar har idéer om hur Gislaved skall utvecklas i ett bredare perspektiv och som de endast kan genomföra med andra.

 GNF är medvetna om att företag är beroende av att verka i en attraktiv byggd, men attraktiviteten kommer inte av sig själv (särskilt som vi vet att orter utan högskola/sjukhus etc inte får något gratis).

GNF vill vara en mötesplats för att göra Gislaved samhälle mer attraktivt i ett bredare perspektiv – lyckas vi samla ihop den entreprenörskraft som finns i Gislaveds företag finns stora möjligheter till förbättringar.

 

Genom GNF har våra medlemmar också möjlighet att påverka vilka projekt Gislaved Näringsliv AB ska arbeta med.

 

Styrelsen:

Ordförande:
Jaana Fransson

Vice ordförande:
Torbjörn Henriksson

Kassör:
Ulf Stjerneby

Sekreterare
Anna Z Dimitrievska

Klubbmästare 
Peter Kåvestam

Ledamöter
Per Bildh
Thomas Karlsson, 

Ass. Ledamöter
Lars Rubensson
Sven Odenholt

Styrelsesuppleanter 
Håkan Nordliden
Ola Petersson

 

 

 

I FOKUS

GISLAVED MÖTEN 2017

 

Lunchmöte 25 januari 2018

Deltar gör även Malin Aronsson, som gör en återblick över det senaste året och hur det ser ut framåt, samt vad hon förväntar sig av näringslivet.

Anmälan kommer

 
KONTAKTA OSS
 
 
LÄNKAR