Tri i marken - dags att sanera?


Börjar: 2017-12-06 10:00
Slutar: 2017-12-06 12:00

- Företaget RGS Nordic berättar om innovativa saneringslösningar

I Gislaveds kommun finns det 547 fastigheter som kan ha blivit förorenad av nuvarande
eller dåvarande verksamhet som ägde rum på platsen. En del av föroreningar har kommit genom användningen av Trikloreten, som även kallas Tri. Tri är en miljögift som sprider sig i marken och i grundvattnet, det är därför av stor betydelse att vi försöker sanera så många fastigheter som möjligt.

I dag utförs de flesta saneringar som schaktsaneringar med deponering av schaktmassorna till en lämpligt plats. Endast 5% av alla saneringar i Jönköpings Län utförs med alternativa metoder, som många gånger är ett billigare alternativ och troligtvis mer effektivt, speciellt inom områden där det inte är möjligt att få bort föroreningar genom att schakta.

Länsstyrelsen ska främja innovativa lösningar inom saneringen, men kunskapen bland företag och myndigheterna kring innovativa saneringsmetoder är relativt låg. Företaget RGS Nordic arbetar med innovativa metoder inom sanering av mark och vatten. Välkommen att höra dem berätta om deras saneringsmetoder och konkreta fall där sanering av triförorenad mark har varit framgångsrikt.

 

Har du frågor kring sanering och föroreningar är du välkommen att kontakta kommunens miljöingenjör Volker Kelm på 0371-812 34 eller volker.kelm@gislaved.se


När: 6 december kl 10:00 - 12:00
Var: Gislaved näringsliv AB, Stortorget 2, 332 30 Gislaved
Anmälan till: Nanne Abdurahmanovic, nanne@gna.se

 

Varmt välkommen!