Kommunen bjuder in till näringslivsfrukost


Börjar: 2017-10-20 08:00
Slutar: 2017-10-20 09:30

Temat - stöd för klimatinvesteringar

Kommunen bjuder in till näringslivsfrukost den 20 oktober kl. 8.00–9.30 på Weland i Smålandsstenar. Jesper Agrelius och Otto Hedenmo från Länsstyrelsen informerar om vilka stöd det finns att söka för klimatinvesteringar och solkraft för ert företag. Utrymme för frågor och diskussion.

 

Här kan du anmäla dig 

 

Varmt välkommen!